czwartek, 1 maja 2014

Na pierwszego maja, pierwszy wiersz Marty

Rodzice, rodzice,
Dlaczego wisicie
Jak szyszki na drzewie?


P.S. Żyjemy, nikt z rodziców Marty nie wieszał się na drzewie. Ach ci współcześni poeci.